Koepels

Wij zijn het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) en fungeren als koepelorganisatie voor de vijf grootste en bovenal leukste gezelligheidsverenigingen van Nijmegen. 

De N.S.Z.V. De Loefbijter is hier ook zeker onderdeel van! Als B.O.S. behartigen we de belangen van onze lidverenigingen naar verschillende belangrijke partijen zoals de Hogeschool, de Universiteit en de gemeente. Naast het behartigen van jullie belangen organiseren wij jaarlijks verschillende activiteiten zoals de BOSwandeling en het Politieke Studentendebat om een actief studentenleven te stimuleren. Zeswekelijks vergaderen wij met afgevaardigde bestuursleden van onze lidverenigingen met het doel hen op de hoogte te brengen van de laatste updates en elkaar te helpen met mogelijke problemen. Met ten alle tijde als doeleinde om het verenigingsleven in Nijmegen weer een stukje mooier te maken!

Heb je nog vragen? 

Neem eens een kijkje op onze website www.bosnijmegen.nl of stuur een email naar bestuur@bosnijmegen.nl
Logo N.S.Z.V. Nestor

“De VNSZ Nestor is de overkoepelende zeilorganisatie.

Samen met alle andere studenten zeilverenigingen, die we met trots onze zusjes mogen noemen, zorgen we voor de vetste activiteiten en wedstrijden. Door samen te werken met zusjes worden er twee NSK’s en een hoop wedstrijden gevaren worden per jaar en leuke activiteiten zoals het Zustrum en Cobo’s. Daarnaast zorgt de Nestor ervoor dat studenten ervaringen kunnen worden gedeeld en elkaar vragen te stellen tijdens vergaderingen. En als laatste maar niet het minste zorgt het Nestor ervoor dat we met grotere partijen, zoals het watersportverbond en sponsoren, gemakkelijk in contact blijven.”

Logo NSSR

De Nijmeegse Studenten Sport Raad (NSSR) is het overkoepelende orgaan van de 38 studentensportverenigingen en bijna 20.000 individuele sportkaarthouders in Nijmegen.


We zijn gevestigd in het Radboud Sportcentrum (RSC). We hebben een warme band met het RSC, en werken veel met ze samen!

De NSSR heeft als doelstelling de studentensport in Nijmegen te stimuleren. Dit proberen we te bereiken door:
• Het behartigen van de belangen van de 38 studentensportverenigingen;
• Het behartigen van de belangen van de meer dan 20.000 individuele sportkaarthouders;
• Het subsidiëren van toernooien en evenementen;
• Het organiseren van sportevenementen voor studenten.