Aanmelden

Super tof dat je interesse hebt in onze mooie studenten-zeil-vereniging. Wil je je inschrijven? Dan zit je hier goed! Vul het inschrijfformulier, de incasso-overeenkomst en je commissievoorkeur hieronder in en dan neemt het bestuur contact met je op.

Lidmaatschapsovereenkomst

Ondergetekende,
Bij Loefbijter is het verplicht de vereniging te ondersteunen door als actief lid deel te nemen aan een commissie binnen de vereniging. Daarbij leer je zo ontzettend snel je mede Loefbijters kennen en kun je jouw stempel achterlaten op onze mooie vereniging! Je kan hieronder 3 commissievoorkeuren aangeven, die meegenomen worden bij de indeling. We zetten het liefst iedereen op keuze 1, maar soms heeft de ene commissie wat meer hulp nodig dan de andere. Denk daarom ook goed na over je 2e en 3e keuze.
Let op, je wordt doorverwezen naar de pagina om een incasso machtiging te voldoen. Hierbij wordt 1 eurocent afgeschreven, doe dit met het rekeningnummer dat je hebt opgegeven hierboven!

Beste [voornaam],

Leuk dat je lid bent geworden van de N.S.Z.V. de Loefbijter. Je inschrijving is verstuurd naar het bestuur. Hieronder vind je een kopie van jou inschrijving. Je krijgt zo snel mogelijk een update te horen over je inschrijving. Mocht er iets niet kloppen aan de onderstaande gegevens, stuur een mailtje naar webcie@loefbijter.nl. Overige vragen kan je sturen naar bestuur@loefbijter.nl.

Met vriendelijke groet,

De websitecommissie

Ondergetekende,

[field id="voornaam"] [field id="tussen] [form id="achternaam"]

[field id="adres"]

[field id="stad"] [field id="postcode"]

Telefoonnummer 1: [field id="telefoonpers"]

Telefoonnummer 2: [form id="telefoonnood"]

Geboortedatum: [field id="geboortedatum"]

Email: [field id="email"]

Maat T-shirt: [field id="shirt"]

Sportkaartnummer: [field id="studentnummer"]

Universiteit/hoge school: [field id="uni"]

Verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst [field id="soort"] te worden van N.S.Z.V. De Loefbijter en zich te houden aan de regels zoals deze zijn opgesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het lidmaatschap blijft aan het einde van het verenigingsjaar automatisch een actief lidmaatschap. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden bij de abactis voor het verstrijken van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Dit geldt tevens voor overschakeling van actief lid naar passief lid of het reünist schap.

Zeilervaring: [field id="ervaring"]

Voor het gemak van onze leden zal er bij De Loefbijter zoveel mogelijk met incasso worden gewerkt. Ieder lid zal daarom deze overeenkomst moeten ondertekenen waarbij je dan akkoord gaat met de volgende voorwaarden:
  • Jaarlijks wordt medio oktober je contributie automatisch afgeschreven.
  • Resterende werkactie-uren van vorig verenigingsjaar worden afgeschreven medio november.
  • Deze incasso-overeenkomst betreft alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot: contributie, werkactie-uren, activiteiten en openstaande schulden.
  • Deze incasso-overeenkomst wordt ontbonden na beëindiging van het lidmaatschap.
  • Openstaande schulden kunnen wel na beëindiging van lidmaatschap geïncasseerd worden.
  • Wanneer blijkt dat om enige reden het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het bedrag met €6,50 administratiekosten worden verhoogd.
Rekeningnummer (IBAN): 

[field id="iban"]

Commissie voorkeur:

[field id="commissie"]

Datum: [current_date format=’d/m/Y’]